Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vážení Singularisté, milí hosté,

 

dovolte mi abych Vás seznámil se zprávou odborného lesního hospodáře za rok 2007. Tímto rokem byla završena platnost starého lesního hospodářského plánu, podle kterého jsme hospodařili v období 1998-2007. Jednalo se o první plán, který jsme zajišťovali odborně ve vlastní režii a tak mi dovolte krátké shrnutí uplynulého desetiletí.

 

Celkembylo vytěženo 10.270m3 dříví

Vysadili jsme celkem 115.000ks sazenic  

Prořezávky byly provedeny na výměře 42 ha

Celková délka oplocenek byla 7,8 km

 

Další práce, které se prováděly : pálení klestu, VND,vyžínání a nátěr proti okusu, úprava lesních cest.

 

A na závěr této statistiky číslo, které Vás bude určitě zajímat nejvíce, a to je celkem vyplacený nájem 4.695.780Kč. Z mého pohledu je to velmi solidní výsledek s ohledem na veškeré problémy, se kterými jsme se museli při správě majetku potýkat. Jistě se najdou mnozí, kteří mohou namítnout, že by výsledek mohl být ještě lepší, ale kdo se blíže zajímá o problematiku hospodaření v lese dobře ví, že se jedná o naprosto specifickou oblast hospodaření, kdy se nedá přesně dopředu plánovat hospodářský výsledek. Vyjmenuji Vám jen pár zásadních faktorů, které se na konečném výsledku podílejí a vy sami můžete hodnotit zda jdou dopředu ovlivnit.

 

1.počasí- to sledují úplně všichni, můžete mít plán jaký chcete, příjde orkán Kyrril, Ema apod. a veškerý plán Vám během několika vteřin odfouknou. Stejně tak sněhové kalamity.

 

2.kůrovec - v této oblasti se snažíme o co nejintenzívnější ochranu, ať již pokládáním lapáků nebo co nejrychlejším odstraňováním napadených stromů, ale stejně nedokážeme v případě abnormálního rozmnožení brouka zastavit. Cena napadeného dříví se pak pohybuje max. na 50% ceny dříví zdravého.

 

3.cena dříví - je jen málo komodit, u kterých je cena tak rozkolísaná a rozdíly i během roku tak vysoké. Propady se někdy pohybují i kolem 30% a mají různé příčiny. Pro ilustraci nejvyšší ceny během uplynulého desetiletí byly v letech 1999 a 2002. My jsme limitováni množstvím vytěženého dříví, takže v případě propadu cen nemůžeme vytěžit dříví víc, tak abychom mohli navýšit hospodářský výsledek a potažmo navýšit i vyplácené podíly.

Tyto propady cen se snažíme eliminovat tím, že 80% těžby směřujeme do zimních měsíců, kdy je většinou cena dříví nejvyšší.

 

4.lesotechnické práce a režie- každý kdo někdy zkusil práci v lese ví, že není lehká a přitom patří k těm nejméně hodnoceným. Za uplynulé desetiletí jsme měli možnost vyzkoušet několik pracovníků, a nakonec se situace ustálila tak, že veškeré těžební a přibližovací práce provádí člen výboru pan Kubičík, čímž je zdvojená kontrola vytěženého dříví. Pěstební práce - hlavně zalesňování , vyžínání a nátěr proti okusu řešíme formou dohod o provedení práce prostřednictvím dlouhodobě osvědčených pracovníků Vojty Fojtů a Ladi Tomečka. Co se týká režií, tak zde jsme dlouhodobým hledáním úspor, jak v oblasti odborného vedení hospodaření tak v oblasti vedení účetnictví snížili celkové náklady na čtvrtinu. Na tomto místě bych chtěl vyzdvihnout práci paní Smilkové, která dala účetnictví jasný řád a přehled. Pokud jsme u hodnocení desetiletí neměli bychom zapomenout na odvedenou práci pana Rožnovjáka zejména v začátcích při přebírání hospodaření od městských lesů. 

 

Tak to bylo krátké souhrnné ohlédnutí za uplynulými 10-ti lety, a teď jen krátký pohled do roku 2007.

 

Těžba 981,16m3

zalesňování smrk 6500ks, buk 8000ks

prořezávka 18,87ha

VND 4,33ha

vyžínání 7,80ha

nátěr 8,20ha

vyvětvování 3250ks

 

dále jsme zpracovali sněhovou kalamitu z roku 2006, opravili jsme funkční oplocenky a zrušili jsme již nepotřebné oplocenky. 

 

Jak se již ve své zprávě zmínil pan předseda, menší část peněz od plynáren byla použita na tyto pěstební práce, zejména na provedení veškerých plánovaných prořezávek.

 

Do letošního roku jsme vstoupili již s hospodařením podle nového LHP, podle kterého se budeme řídit až do roku 2017. Před zhotovením tohoto nového plánu byly provedeny venkovní pochůzky po našich lesních porostech, a nikde nebyly shledány žádné nedostatky v hospodaření.

 

 

Děkuji za pozornost a případné dotazy jsem připraven zodpovědět v diskusi.